ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΞΟΝΑΣ θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα μέσω τηλεκατάρτισης το οποίο προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για τους παρακάτω κλάδους:

• Δικηγόροι
• Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
• Μηχανικοί / αρχιτέκτονες
• Οικονομολόγοι / Λογιστές
• Εκπαιδευτικοί
• Ερευνητές

Τα αντικείμενα κατάρτισης που μπορείτε να επιλέξετε είναι:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10.Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος θα σας εμφανιστούν 1.αίτηση συμμετοχής 2. εξουσιοδότηση.