Στο Studybot μπορείτε να βρείτε την πληρέστερη βάση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ζητήστε κωδικό από το φροντιστήριο για να μάθετε τα πάντα για :

  • όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού
  • τα συνδεόμενα Επαγγέλματα με την κάθε σχολή
  • τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
  • τα επαγγέλματα του μέλλοντος
  • τις πανελλαδικές και το σύστημα.

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια σας και να φτιάξετε το πρόχειρο μηχανογραφικό σας.

Για την είσοδο σας στο Studybot παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο