Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Θεσσαλονίκη

Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Άξονας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  κρίνοντας ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν αποτελεί πλέον προνόμιο αλλά απαραίτητο προσόν λειτουργεί προγράμματα Ξένων Γλωσσών για όλες τις ηλικίες.

Προγράμματα για όλες τις Ξένες Γλώσσες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή , στον χρόνο που διαθέτει και στην οικονομική του δυνατότητα , ώστε να προετοιμαστεί για όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Φροντιστήριο Αγγλικών Θεσσαλονίκη

ΑΓΓΛΙΚΑ​

Μαθήματα Αγγλικών​

Φροντιστήριο Γερμανικών Θεσσαλονίκη

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ​

Μαθήματα Γερμανικών

Φροντιστήριο Γαλλικών Θεσσαλονίκη

ΓΑΛΛΙΚΑ

Μαθήματα Γαλλικών

Φροντιστήριο Ιαπωνικών Θεσσαλονίκη

ΙΑΠΩΝΙΚΑ

Μαθήματα Ιαπωνικών

Φροντιστήριο Σουηδικών Θεσσαλονίκη

ΣΟΥΗΔΙΚΑ

Μαθήματα Σουηδικών