Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Άξονας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  κρίνοντας ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν αποτελεί πλέον προνόμιο αλλά απαραίτητο προσόν λειτουργεί προγράμματα Ξένων Γλωσσών για όλες τις ηλικίες.

Προγράμματα για όλες τις Ξένες Γλώσσες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή , στον χρόνο που διαθέτει και στην οικονομική του δυνατότητα , ώστε να προετοιμαστεί για όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

ΑΓΓΛΙΚΑ​

Μαθήματα Αγγλικών​

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ​

Μαθήματα Γερμανικών

ΓΑΛΛΙΚΑ

Μαθήματα Γαλλικών

ΙΑΠΩΝΙΚΑ

Μαθήματα Ιαπωνικών

ΣΟΥΗΔΙΚΑ

Μαθήματα Σουηδικών