Το Φροντιστήριο Γερμανικών Άξονας αποτελεί ένα κορυφαίο φροντιστήριο για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, προσφέρουμε προγράμματα μαθημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή.

Φροντιστήριο Γερμανικών Θεσσαλονίκη

Α1-Α2

Στο επίπεδο Α1 ξεκινάει το ταξίδι μαζί με τους μικρούς μας φίλους στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Αφού μάθουν το γερμανικό αλφάβητο, αρχίζουν με την ανάγνωση μικρών κειμένων . Στο επίπεδο Α2 μαθαίνουν να επικοινωνούν στοιχειωδώς και να συντάσσουν σωστά μικρά κείμενα. Στο τέλος του Α2 κατέχουν ένα καλό επίπεδο τόσο λεξιλογικό όσο και γραμματικό για να περάσουν στο επόμενο επίπεδο.

Φροντιστήριο Γερμανικών Θεσσαλονίκη

Β1

Στο επίπεδο αυτό εμβαθύνουν οι μαθητές τόσο στο κομμάτι του λεξιλογίου, όσο και στης γραμματικής. Με το τέλος του Β1 είναι σε θέση να κατανοούνε κείμενα, αλλά και να παράγουν τόσο προφορικό όσο και γραπτό λόγο. Επιπλέον, ξεκινάνε τη διαδικασία των τεστ προσομοίωσης της εξέτασης επιπέδου Β1, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και να αντιλαμβάνονται ένα σημαντικό κομμάτι των ακουστικών κειμένων. Η θεματολογία μας ξεφεύγει πλέον από παιδικά θέματα και προσεγγίζει κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Φροντιστήριο Γερμανικών Θεσσαλονίκη

Β2

Τους πρώτους μήνες του επιπέδου αυτού οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τόσο τη γραμματική όσο και το συντακτικό που χρειάζονται για να πετύχουν έναν άρτιο προφορικό και γραπτό λόγο στη γερμανική γλώσσα. Το αυτί τους έχει εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό στο άκουσμα της γερμανικής. Επίσης, το λεξιλόγιο τους, το οποίο χωρίζεται πλέον σε θεματικές ενότητες όλο και εμπλουτίζεται. Είναι έντονη πλέον η παρουσία των Mock Tests καθώς τους βοηθούν στην επίτευξη του στόχου τους, που δεν είναι άλλος από το Zertifikat B2.