Φροντιστήριο ΕΠΑΛ

Γ’ Λυκείου

Ετοιμαστείτε αποτελεσματικά για τις απαιτήσεις της Γ Λυκείου ΕΠΑΛ. Στο φροντιστήριό μας, θα βρείτε εξειδικευμένους εκπαιδευτές και εξατομικευμένα μαθήματα που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες και τα μαθήματα του προγράμματος της Γ Λυκείου ΕΠΑΛ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να εγγραφείτε για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά.

Μαθήματα φροντιστηρίου ΕΠΑΛ

Φροντιστήριο ΕΠΑΛ - Θεσσαλονίκη - Άξονας

Παροχές

Κλειστά τμήματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος παρακολούθησης της πορείας του κάθε μαθητή

Παροχή δωρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων για την κάλυψη κενών

Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Συμμετοχή στα Διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ

Ενημερώσεις Γονέων

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα StudyBot

Προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού