Μαθήματα

Φροντιστήριο ΕΠΑΛ - Θεσσαλονίκη - Άξονας

Παροχές

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος παρακολούθησης της πορείας του κάθε μαθητή

Παροχή δωρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων για την κάλυψη κενών

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ολιγομελή τμήματα

Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Ενημερώσεις Γονέων

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα StudyBot

Για τους ήδη μαθητές του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών παρέχουμε δωρεάν την επιλογή παρακολούθησης ενός μαθήματος της επιλογής τους