ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ
ταχύρυθμα τμήματα

Ειδικά ταχύρυθμα τμήματα για TOEFL , IELTS , TOEIC , BULATS , GMAT , GRE με ευέλικτο ωράριο και διδασκαλία μελετημένη σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι ενήλικες.

Eξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των υποψηφίων.