Τα Φροντιστήρια Άξονας κρίνοντας ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν αποτελεί πλέον προνόμιο αλλά απαραίτητο προσόν λειτουργεί προγράμματα Ξένων Γλωσσών για όλες τις ηλικίες.

Προγράμματα για όλες τις Ξένες Γλώσσες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή , στον χρόνο που διαθέτει και στην οικονομική του δυνατότητα , ώστε να προετοιμαστεί για όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ , ΓΑΛΛΙΚΩΝ , ΙΤΑΛΙΚΩΝ , ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ , ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ , ΡΩΣΙΚΩΝ , ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ , ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ, και για όλες τις γλώσσες σε ολιγομελή τμήματα διδασκαλίας.

Για όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών χρησιμοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες , εποπτικά μέσα , βιντεοδιδασκαλία , e-books ,tests προόδου , αξιολόγηση και ενημέρωση γονέων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαθήματα Ιαπωνικών

Γενικές πληροφορίες:

Το φροντιστήριο Άξονας διεξάγει μαθήματα Ιαπωνικών στην Θεσσαλονίκη, λίγα είναι γνωστά για την προϊστορία της ιαπωνικής γλώσσας, ή το πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Η ιαπωνική γλώσσα φαίνεται να ήταν αποκλειστικά προφορική μέχρι τον περίπου τον 8ο μ.Χ. αιώνα όπου εμφανίζονται τα πρώτα γραπτά κείμενα ιαπωνικών. Η γλώσσα άρχισε να παίρνει την σημερινή της μορφή ακριβώς μετά την λήξη της περιόδου αυτο-απομόνωσης της Ιαπωνίας, το 1853.

Παρόλο που τα ιαπωνικά δεν έχουν γενετική σχέση με τα κινέζικα, κάνουν εκτεταμένη χρήση των κινεζικών ιδεογραμμάτων kanji (漢字) καθώς και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου είναι δανεισμένο από τα κινέζικα. Τα ιαπωνικά σε συνδυασμό με τα ιδεογράμματα χρησιμοποιούν και 2 βοηθητικές γραφές, που ονομάζονται hiragana και katakana.

Κάθε ιδεόγραμμα εκφράζει μια «ιδέα». Συνδυασμός ιδεογραμμάτων σχηματίζουν λέξεις που το νόημά τους είναι ο συνδυασμός των ιδεών που περιγράφουν. Όπως η λέξη 日本 (Ιαπωνία) που σχηματίζεται από τα ιδεογράμματα 日(ήλιος) και 本(βάση), εξού και η “χώρα του ανατέλλοντος ηλίου” . Κάθε λέξη στα ιαπωνικά κρύβει από πίσω και το δικό της νόημα. Αυτοί σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γραφή και γραμματική είναι μόνο λίγοι από τους λόγους που κάνουν τα ιαπωνικά μια ιδιαίτερη και μοναδική γλώσσα.

Πληροφορίες για τα πτυχία:

Τα πτυχία των ιαπωνικών χωρίζονται σε 5 επίπεδα με την ονομασία Ν5, Ν4, …, Ν1. Με το Ν5 να είναι το αρχικό επίπεδο και Ν1 το ανώτερο. Οι μαθητές εξετάζονται στα εξής: γραμματική, λεξιλόγιο, ιδεογράμματα, reading και listening. Όλες οι ασκήσεις των εξετάσεων είναι πολλαπλής επιλογής.

Τα μαθήματα Ιαπωνικών του φροντιστηρίου έχουν σκοπό την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διοργανώνονται 1 φορά τον χρόνο, την πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη. Η εξέταση λαμβάνει χώρα στη Θεολογική σχολή, στην περιοχή Ζωγράφου, στην Αθήνα.

Ο χρόνος προετοιμασίας για το κάθε επίπεδο (με την προϋπόθεση πως έχει ήδη γίνει η προετοιμασία στα προηγούμενα επίπεδα) είναι:

  • Ν5- Μαθήματα Ιαπωνικών για μια ακαδημαϊκή σεζόν
  • Ν4- Μαθήματα Ιαπωνικών για μια ακαδημαϊκή σεζόν
  • Ν3- Μαθήματα Ιαπωνικών για 1.5 ακαδημαϊκή σεζόν ή μια ακαδημαϊκή σεζόν με περισσότερες εβδομαδιαίες ώρες
  • Ν2- Μαθήματα Ιαπωνικών για δύο ακαδημαϊκες σεζόν
  • Ν1- Μαθήματα Ιαπωνικών για δύο ακαδημαϊκες σεζόν

Μαθήματα Σουηδικών

Τα μαθήματα Σουηδικών, με σκοπό την εκμάθηση της Σουηδικής Γλώσσας, αποτελoύν διαβατήριο για πολλούς νέους και νέες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία στη Σουηδία. Το Φροντιστήριο Άξονας παρέχει μαθήματα Σουηδικών με διδακτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου και είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για εξετάσεις Σουηδικών.
Το φροντιστήριο ΑΞΟΝΑΣ είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο Σουηδικών για τις εξετάσεις SWEDEX

Οι εξετάσεις Σουηδικών για τις πιστοποιήσεις Α1,Α2, Β1 και Β2 θα γίνουν στις 11 Μαΐου 2019 στις αίθουσες του Φροντιστηρίου ΑΞΟΝΑΣ Βασ. Όλγας 107.

Το κόστος των εξετάσεων Σουηδικών είναι

  • Α1 140€
  • Α2 140€
  • Β1 160€
  • Β2 180€