Φροντιστήριο Γαλλικών Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Στο επίπεδο αυτό οι μικροί μας μαθητές κατανοούν και παράγουν προτάσεις απλής δομής, μαθαίνουν να κάνουν διάλογο έτσι ώστε να καλύψουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας. Η εκμάθηση όμως της γλώσσας γίνεται με έναν διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο, ο οποίος στοχεύει στη χαρά των μαθητών για να λειτουργήσει σαν κίνητρο στο να αγαπήσουν τη γαλλική γλώσσα.

Φροντιστήριο Γαλλικών Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση καθημερινές εκφράσεις, επιπλέον, μπορούν να μιλήσουν για το παρελθόν τους και να αφηγηθούν μια ιστορία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με ομαλό τρόπο χάρη στην χρήση διδακτικών μεθόδων φιλικών προς τον μαθητή.

Φροντιστήριο Γαλλικών Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

Οι μαθητές καταφέρνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα καλυτέρα με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε καταστάσεις διαλόγου γενικού περιεχομένου και καθημερινότητας. Η ενίσχυση του λεξιλογίου τους μέσω της αλληλεπίδρασης, αποτελεί ένα ακόμα εφόδιο στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους για την γαλλική κουλτούρα.

Φροντιστήριο Γαλλικών Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές έχουν πλέον κατανοήσει στο έπακρο τις ανάγκες της γαλλικής γλώσσας με αποτέλεσμα να μπορούν να την χρησιμοποιούν με άνεση. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται μεθοδικά με Mock Τests για την επιτυχία τους στις εξετάσεις του επιπέδου Β2.